Rolovacie sieťky proti hmyzu

Rolovacie siete proti hmyzu

Rolovacie siete proti hmyzu delíme na okenné a dverové. Okenné sú určené na okná, z ktorých je často potrebné sa dostať do vonkajšieho prostredia, či už z dôvodu starostlivosti o kvety, prášenia a podobne. Rolovacie dverové siete proti hmyzu sa odporúčajú inštalovať v prípadoch, kedy priestor alebo technické obmedzenia neumožňujú inštalovať otváravé alebo posuvné dverové siete. Mechanizmus rolovacej siete sa skladá zo zaobleného bubna/boxu 42x45 v ktorom je navinutá vďaka pružine sieťovina na 23mm rúre, vedenie zabezpečujú vodiace koľajnice v rozmere 32x22, ktoré majú po bokoch drážku so štetinami zabraňujúcimi preleteniu hmyzu, v ktorých sa sieťka pohybuje. Uzatvorenie dverovej siete je v podobe magnetického pásu vo vodiacom profile a proti kus je vložený v ťahacom profile siete. Okenná rolovacia sieť sa uzatvorí vďaka hákovému systému. Pri rolovacej okennej sieti je box umiestnený nad oknom čo v praxi znamená, že sa sieť sťahuje a vyťahuje smerom z hora nadol pri dverovom prevedení je box umiestnený na výšku dverí, smer vyťahovania a sťahovania z ľavá doprava respektíve naopak. .

Výhody:

  • Ľahká manipulácia
  • Neruší výhľad pri vyrolovanej siete
  • Zabudovanie systému do vonkajších roliet
Systém Max. šírka [mm] Max. výška [mm]
Rolovacie – dverové /jednokrídlové 1300 2600
Rolovacie – dverové /dvoj krídlové 2400 2600

 

NÁVOD NA ÚDRŽBU OKENNÝCH, DVEROVÝCH A ROLOVACÍCH SIETÍ

Pre všetky typy sietí platí rovnaký návod na údržbu. Sieťovinu, ako aj rám siete utrieme mokrou handrou, vysokotlakovým čističom alebo pomocou stlačeného vzduchu – kompresorom či vysávačom. V žiadnom prípade nepoužívajte na čistenie chemické čistiace prostriedky, rozpúšťadlá, riedidlá a pod. Tieto prostriedky môžu nenávratne poškodiť nielen sieťovinu, ale aj hliníkový profil siete či dverí. Ak je to nevyhnutné, použite na vyčistenie vo vlažnej vode rozpustený mydlový roztok. Na zimu je možné okennú sieť z okna demontovať. Rolovacie siete a dverové siete neodporúčame demontovať, nakoľko by mohlo dôjsť pri neodbornej manipulácií k ich poškodeniu.

NA SIEŤOVINU JE ZAKÁZANÉ POUŽÍVAŤ CHEMICKÉ ČISTIACE PROSTRIEDKY!

Rolovacie sieťky proti hmyzu
Rolovacie sieťky proti hmyzu
Rolovacie sieťky proti hmyzu