Horizontálne žalúzie

Horizontálne hliníkové žalúzie predstavujú jeden z najpoužívanejších spôsobov zatemňovania miestností. Žalúzie sa dajú namontovať na všetky typy okien. Ich prednosťou je jednoduchá montáž, manipulácia, cena, minimálna údržba.

Preklopením lamely sa reguluje intenzita a smer prichádzajúceho svetla, ktoré zatienite podľa potreby napr. na sledovanie televízie, spánku, či pred pohľadmi susedov. Pri celotieniacej verzii nie je vidno otvory v lamelách.

Žalúzie sa dodávajú v rozmeroch 16, 25, 50mm. Ponuka farieb je veľká a vďaka tomu možno zladiť žalúzie s interiérom. Vybrať sa dá zo škály farieb od bielej, pastelových až po čiernu, poprípade imitácii dreva.

Nosníky /ukotvenie žalúzie /sú vo farbách biela, hnedá, béžová, strieborná a imitácie dreva.

Lamely sa obsluhujú retiazkou, alebo šnúrkou a voľne visiacou tyčkou vyvedenou z prednej časti horného nosníka. V ponuke sú aj medziokenné žalúzie, montované medzi okenné tabule.

Lamely  žallúzií môžu byť z hliníka, ktorého výhodou je ľahkosť a zároveň vysoká odolnosť,

bambusové

bambusová žalúzia INT 25

alebo drevené.

-

Výrobné limity:                                                         Limity pre uznávanie reklamácií:

Minimálna šírka: 170mm                                            Šírka: 300mm – 2500mm

Maximálna výška: 3000mm                                        Výška: 2500mm

Maximálna šírka: 2500mm                                         Maximálna plocha: 2,60 m2

 

Údržba

  Žalúzie sú určené do hotovených interiérov. Sú nevhodné do vlhkého a prašného prostredia. Vyzrážaná voda môže spôsobiť koróziu kovových častí. V prašnom prostredí môže vplyvom znečistenia vyťahovacej pásky dochádzať k nerovnomernému vyťahovaniu.

Z dráhy chodu žalúzií odstráňte všetky prekážky, ktoré by mohli brániť spusteniu alebo naopak vytiahnutiu žalúzie. Spúšťanie, vyťahovanie aj preklápanie lamiel sa uskutočňuje potiahnutím ovládacej retiazky za jeden alebo druhý prameň. Dbajte na to, aby sa vyťahovacia textilná páska medzi lamelami nepoškodila alebo neznečistila, čo by malo za následok nerovnomerné vyťahovanie. Žalúziu ovládajte len guľôčkovou retiazkou. Za ovládaciu retiazku je potrebné ťahať vždy popri okne v smere kolmom na horný nosník! Nedodržanie tohto postupu pri ovládaní môže mať za následok vyskočenie guľôčkovej retiazky z ovládacieho mechanizmu! V žiadnom prípade žalúziu ručne nenadvihujte - mohlo by dôjsť k uvoľneniu a následnému pokrčeniu textilnej pásky. Pokiaľ dôjde k pokrčeniu pásky, žalúziu spustite celkom dolu a pásku ručne vyrovnajte.

V prípade osadenia interiérových žalúzií na rám okna s izolačným dvojsklom môže dôjsť pri vyššom teplotnom rozdiele medzi vnútorným a vonkajším prostredím k roseniu okien. V takom prípade odporúčame žalúzie na noc povytiahnuť o 5 - 10 cm a otvorením lamiel zabezpečiť prúdenie vzduchu smerom ku sklu.

Mierne šikmý chod žalúzie v tolerancii ± 3 mm pri interiérových žalúziách nie je chybou.

Pred umývaním okna je potrebné žalúziu vytiahnuť a zaistiť. Lamely žalúzie sa čistia suchou handrou, nakoľko by prach v spojení s vodou mohol zanechať na lamelách, rebríčkoch a páskach špinavé škvrny.

Varovanie!

V súlade s nariadením EÚ platným od 1. 3. 2014 musia byť všetky tieniace zariadenia s ovládacou retiazkou so systémom pretrhnutia umiestnené minimálne vo výške 60 cm nad zemou. Tieniace zariadenia s ovládaním na retiazku alebo šnúru musia byť upevnené v upínacom zariadení namontovanom na stene vo výške minimálne 150 cm od zeme.

- Malé deti sa môžu uškrtiť v slučkách ťahacích šnúr, retiazok, pásov a vnútorných šnúr, ktoré ovládajú výrobok.

- S cieľom predchádzať uškrteniu a zapleteniu sa, uchovávajte šnúry mimo dosahu detí.

- Šnúry sa môžu ovinúť dieťaťu okolo krku.

- Postele, detské postieľky a nábytok premiestnite od šnúr okenných clôn.

- Šnúry nezväzujte dohromady. Uistite sa, že šnúry nie sú skrútené a nevytvárajú slučku. 

  

Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie
Horizontálne žalúzie